Soutěž o 100 000 Kč - UKONČENO

Léto je nejlepší čas na to se bavit a dovádět. A to je přesně to, o co usiluje kolekce Pepe Jeans London jaro/léto 2015. Je totiž zaměřená na rebely, kteří milují cool outfity.

Cara Delevingne opět vstoupí do světla reflektorů jako hvězda. Kampaň, kterou nafotil Mario Sorrenti v londýnském Somerset House, je kombinací lásky Pepe Jeans London k umění a kultuře a jeho vlastní mladické vnímavosti. Inspirujte se!

Soutěž časopisu Glanc o poukázky v hodnotě 100 000 Kč
Pošlete nám originální a vtipnou selfie se sochou a vyhrajte jednu z 25 poukázek v hodnotě 4000 Kč na nákup v Pepe Jeans.

● Odborná porota vybere jako vítěze nejoriginálnější a nejvtipnější selfie s nejzajímavější kompozicí
● Fotografie zasílejte na e-mail pepe@iglanc.cz
● Soutěž trvá od 21. 4. do 19. 5. 2015


Pravidla soutěže:
Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Astrosat Media s.r.o., IČ: 49358154, se sídlem Přátelství 986, Praha 10-Uhříněves - 104 01.
Soutěž PEPE JEANS LONDON se řídí všeobecnými marketingovými podmínkami čtenářských soutěží společnosti Astrosat Media s.r.o., Zásadami nakládání s osobními údaji a též pravidly obsaženými v popisu Soutěže.
Popis a průběh soutěže
Soutěž trvá od 21. 4. do 19. 5. 2015 včetně. Vítěze vybere odborná porota (složená ze zástupce marketingu Glancu, jednatelky společnosti ENDERS MEDIA, s.r.o. a módní redaktorky Eriky Partykové) do 19. 6. 2015. Vítěze budeme emailem informovat o výhře do 26. 6. 2015. Vítěze pak uveřejníme na stránkách iglanc.cz, story.kafe.cz a v časopise Glanc č. 8 dne 21.7. 2015. Výhry budou rozeslány nejpozději do měsíce po skončení soutěže Českou poštou, a to pouze na adresy na území České republiky a Slovenské republiky. Pořadatel není zodpovědný za případné nedoručené zásilky.
Účastníkem soutěže je každý občan České republiky a Slovenské republiky nad 18 let, který pošle selfie fotografii se sochou na soutěžní emailovou adresu. U účastníků mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
Porota bude posuzovat následující kritéria pro výběr vítěze soutěže:
• originalita pojetí a vtip
• kompozice fotografie

Výhrou v soutěži jsou poukazy v hodnotě 4000 Kč na nákup v prodejně Pepe Jeans. Dvacet pět (25) výherců získá poukaz v hodnotě 4 000 Kč.

Zasláním fotografie na soutěžní email akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky a Slovenské republiky a to s jedním emailem a kontaktními údaji.
Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit uživatele, kteří nepošlou aktivní email a pravdivé kontaktní údaje, nebo jinak porušují podmínky soutěže nebo do soutěže zašlou fotografie v rozporu s „dobrými mravy".
Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, příjmení a dalších údajů na webových stránkách pořadatele. Dále tím dává souhlas, aby pořadatel soutěže zpracovával jako správce údaje poskytnuté v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Účastník soutěže je oprávněna tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě bude účastník vyřazen ze soutěže. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům.
Účastníci soutěže dávají pořadateli soutěže souhlas s pořízením obrazových, případně i jiných záznamů účastníků a jejich díla, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rámci propagace pořadatele soutěže i v rámci propagace soutěže či jiných aktivit pořadatele soutěže bez nároku na odměnu. Tento souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění (média) ani jeho četnosti v rámci uvedené propagace.
V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci. Ceny v soutěži nelze vymáhat soudně. Pravidla soutěže se mohou v jejím průběhu změnit.